Tin các đơn vị
 
Bản đồ
Xem bản đồ
 
Văn bản
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
    Ngày đăng: 16/11/2013 8:27     Người đăng: admin        Tải về
    Dung lượng File: 100Kb     Số lần download: 2018

Số CV: 29/NQ-TW
Ngày ban hành: 04/11/2013
Trích yếu:
Người ký: Tổng Bí thư: Nguyễn Phú Trọng