Tổng truy cập: 2,803,895 (Hôm nay: 673 online: 56) Toàn huyện: 115,152,517 (Hôm nay: 5,084 online: 153) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 60/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 24/10/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 394

HyperLink
Giấy triệu tập tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016 - 2019
VĂN BẢN KHÁC