Tổng truy cập: 2,580,626 (Hôm nay: 1,456 online: 73) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 60/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 24/10/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 364

HyperLink
Giấy triệu tập tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016 - 2019
VĂN BẢN KHÁC