Tổng truy cập: 2,580,717 (Hôm nay: 1,515 online: 129) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 95/PGDĐT-THKT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 29/10/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 258

HyperLink
V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018
VĂN BẢN KHÁC