Tổng truy cập: 2,580,574 (Hôm nay: 1,426 online: 47) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 109/PGDĐT-THKT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 07/12/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 256

HyperLink
V/v Tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi
VĂN BẢN KHÁC