Tổng truy cập: 2,803,841 (Hôm nay: 641 online: 27) Toàn huyện: 115,152,473 (Hôm nay: 5,055 online: 157) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 109/PGDĐT-THKT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 07/12/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 294

HyperLink
V/v Tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi
VĂN BẢN KHÁC