Tổng truy cập: 2,803,872 (Hôm nay: 660 online: 44) Toàn huyện: 115,152,500 (Hôm nay: 5,071 online: 158) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 79/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/12/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 512

HyperLink
Giấy triệu tập tập huấn công tác truyền thông năm 2018
VĂN BẢN KHÁC