Tổng truy cập: 2,580,715 (Hôm nay: 1,514 online: 128) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 31/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 16/4/2019
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 291

HyperLink
Giấy triệu tập bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBQL, nhân viên
VĂN BẢN KHÁC