Tổng truy cập: 2,804,000 (Hôm nay: 749 online: 130) Toàn huyện: 115,152,568 (Hôm nay: 5,117 online: 148) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 31/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 16/4/2019
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 332

HyperLink
Giấy triệu tập bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBQL, nhân viên
VĂN BẢN KHÁC