UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,803,842 (Hôm nay: 642 online: 28) Toàn huyện: 115,152,473 (Hôm nay: 5,055 online: 157) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 428065951600004280659516008.43
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 5219911687521160005220911847527.12
3 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 258540368313002585403683138.39
4 Tiểu học Kim Giang - Cẩm Giàng 56321036062007839343500641511294970015.72
5 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 388577181100299462260041848180370016.6
6 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4085720309919491011950050348215049118.24
7 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 816715804721084012427370900717047458015.91
8 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 5239106105730447561575056861117214809.43
9 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 60359764310087411571100690910921420010.65
10 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 52671064839670052671064839679.29
11 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 5069624035709101222740059797463097014.55
12 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 41125031884021333220004325536408406.02
13 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 434783676608863125381005210962147085.83
14 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 568875978300264500750059528098580012.4
15 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 528097908600106912434400634911034300019.9
16 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 54831124901007196774000620211926410015.86
17 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 22873614720019414390002481375862004.01
18 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 44329465460885513104900528710775950818.88
19 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 44377911700053500044427915200018.66
20 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 354765172434117240150036646757393422.76
21 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4858996522001782398500503610205070033.57
22 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 780815620770081712732800862516894050020.34
23 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 618714656920077412921200696115949040020.59
24 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 2953724275501232171508004185895783509.64
25 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 58069652900234107300058409760200214
26 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng 166514815687001665148156874.85
27 THCS Cao An - Cẩm Giàng 808712800219144410500813112841269117.79
28 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 51397887980010618860005245807658009.4
29 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 441989933550128417107200570310704075030.5
30 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 36047103196420461010750456508113946813.81
31 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 499010373880020461010750470361138463049.44
32 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 648713658286876419327500725115591036814.27
33 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 64011047699001422262500654310703240026.93
34 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 44791043700449411333710054201177071447.96
Đăng nhập