UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,495,639 (Hôm nay: 979 online: 18) Toàn huyện: 114,515,848 (Hôm nay: 5,734 online: 154) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 423865237100004238652371008.34
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 5219911687521160005220911847527.12
3 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 256239708313002562397083138.32
4 Tiểu học Kim Giang - Cẩm Giàng 56321036062007839343500641511294970015.72
5 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 388477158100299462260041838178070016.6
6 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4085720309919491011950050348215049118.24
7 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 816715804721084012427370900717047458015.91
8 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 5212103664730447561575056591092804809.38
9 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 60359764310087411571100690910921420010.65
10 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 484883134967004848831349678.55
11 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 5069624035709101222740059797463097014.55
12 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 41125031884021333220004325536408406.02
13 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 5527998040848631253810063901123421847.16
14 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 566975527300264500750059338053480012.36
15 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 501692268700106912434400608510470310019.2
16 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 54831124901007196774000620211926410015.86
17 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 22873614720019414390002481375862003.98
18 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 4761102458580207915971200684011842978024.43
19 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 44377911700053500044427915200018.66
20 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 354765172434117240150036646757393422.76
21 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4858996522001782398500503610205070039.65
22 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 780815620770081712732800862516894050020.34
23 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 616714625320000616714625320018.41
24 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 2953724275501232171508004185895783509.64
25 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 53038574959234107300053378682259212.86
26 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng 166514815687001665148156874.85
27 THCS Cao An - Cẩm Giàng 808712800219144410500813112841269117.79
28 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 50107643710010618860005116783231009.14
29 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 441989933550128417107200570310704075030.5
30 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 36047103196420461010750456508113946813.85
31 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 499010373880020461010750470361138463049.42
32 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 641513564076876419327500717915496826814.1
33 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 64011047699001422262500654310703240026.71
34 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 44791043700449411333710054201177071447.96
Đăng nhập