UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,390,619 (Hôm nay: 91 online: 18) Toàn huyện: 113,946,944 (Hôm nay: 1,330 online: 122) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 423865237100004238652371008.34
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 5074868787521160005075868947526.92
3 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 256239708313002562397083138.32
4 Tiểu học Kim Giang - Cẩm Giàng 56321036062007839343500641511294970015.72
5 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 388477158100295458170041798173980016.58
6 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 380363364495920930850047237267299517.11
7 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 816715804721084012427370900717047458015.91
8 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 5163103664730447561575056101092804809.3
9 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 60359764310087411571100690910921420010.65
10 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 484883134967004848831349678.55
11 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 5069624035709101222740059797463097014.55
12 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 41125031884021333220004325536408406.02
13 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 5275959055848331176610061081076716846.84
14 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 556971956300264500750058337696380012.15
15 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 503092531700106912434400609910496610019.24
16 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 54741122651007196774000619311903910015.84
17 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 22873614720019414390002481375862003.98
18 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 432592494980207915971200640410846618022.87
19 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 44297891700053500044347895200018.63
20 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 354765172434117240150036646757393422.76
21 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4858996522001782398500503610205070039.65
22 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 780815615370081712732800862516888650020.34
23 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 616414617820000616414617820018.4
24 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 2953724275501232171508004185895783509.64
25 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 52998564959234107300053338672259212.85
26 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng 166514815687001665148156874.85
27 THCS Cao An - Cẩm Giàng 808712800219144410500813112841269117.79
28 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 50107643710010618860005116783231009.14
29 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 441689858550128417107200570010696575030.48
30 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 35877078196420461010750456338088946813.81
31 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 495410043080020461010750470001105383049.37
32 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 633813502736876419327500710215435486813.98
33 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 64011047699001422262500654310703240026.71
34 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 44791043700449411333710054201177071447.96
Đăng nhập