UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,291,063 (Hôm nay: 981 online: 16) Toàn huyện: 113,199,785 (Hôm nay: 5,826 online: 166) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 423865237100004238652371008.34
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 4829824129521160004830824289526.59
3 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 256239708313002562397083138.32
4 Tiểu học Kim Giang - Cẩm Giàng 56321036062007839343500641511294970015.72
5 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 388478057100284438670041688244380016.54
6 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 363259477295920930850045526878579516.49
7 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 816715804721084012427370900717047458015.91
8 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 5009102061230447561575054561076769809.05
9 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 60359764310087411571100690910921420010.65
10 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 484883134967004848831349678.55
11 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 5069624035709101222740059797463097014.55
12 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 41125031884021333220004325536408406.02
13 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 487771666784833117661005710834328846.39
14 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 541667527300264500750056807253480011.83
15 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 500392021700106912434400607210445610022.16
16 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 54241106770007196774000614311745100015.71
17 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 22873614720019414390002481375862003.98
18 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 428692244380207915971200636510821558023.23
19 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 44297891700053500044347895200020.06
20 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 354765172434117240150036646757393422.76
21 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4858996522001782398500503610205070039.65
22 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 627111809960070210319800697312841940017.13
23 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 612714471560000612714471560020.91
24 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 2800680645501232171508004032852153509.6
25 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 5293854395920052938543959212.75
26 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng 166514815687001665148156874.85
27 THCS Cao An - Cẩm Giàng 808712800219144410500813112841269117.79
28 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 50107643710010618860005116783231009.93
29 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 441689858550128417107200570010696575030.48
30 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 35877078196420461010750456338088946814.67
31 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 4954100430800204610107504700011053830410.48
32 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 632613483536876419327500709015416286813.96
33 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 64011047699001422262500654310703240026.71
34 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 43971035545059021234910052991159036057.77
Đăng nhập