UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,949,670 (Hôm nay: 712 online: 19) Toàn huyện: 118,448,879 (Hôm nay: 440 online: 178) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 439369295700004393692957008.65
2 Tiểu học Ngọc Liên - Cẩm Giàng 5219911687521160005220911847527.12
3 Tiểu học Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 258940462213002589404622138.41
4 Tiểu học Kim Giang - Cẩm Giàng 56321036062007839343500641511294970015.72
5 Tiểu học Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 388777227100299462260041868184970016.61
6 Tiểu học Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 40857203099110471219450051328422549118.59
7 Tiểu học Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 819515932521084012427370903517175258015.96
8 Tiểu học Cẩm Định - Cẩm Giàng 5239106105730447561575056861117214809.43
9 Tiểu học Cẩm Văn - Cẩm Giàng 60359764310087411571100690910921420010.65
10 Tiểu học Đức Chính - Cẩm Giàng 52671064839670052671064839679.29
11 Tiểu học Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 5069624035709101222740059797463097014.55
12 Tiểu học Cẩm Đông - Cẩm Giàng 41125031884021333220004325536408406.02
13 Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 5137959667088631253810060001085048086.72
14 Tiểu học Cẩm Điền - Cẩm Giàng 568875978300264500750059528098580012.4
15 THCS Cẩm Hưng - Cẩm Giàng 528097908600106912434400634911034300019.9
16 THCS Ngọc Liên - Cẩm Giàng 53401099047007196774000605911667870015.5
17 THCS Lương Điền - Cẩm Giàng 22873614720019414390002481375862004.01
18 THCS Cẩm Giàng - Cẩm Giàng 45569661722284814612900540411123012219.3
19 THCS Kim Giang - Cẩm Giàng 44577966010053500044627969510018.75
20 THCS Thạch Lỗi - Cẩm Giàng 354765172434223471459637706988703023.42
21 THCS Cẩm Sơn - Cẩm Giàng 4858996522001782398500503610205070033.57
22 THCS Cẩm Hoàng - Cẩm Giàng 780815620770081712732800862516894050020.34
23 THCS Cẩm Định - Cẩm Giàng 618714656920088415435200707116200440020.92
24 THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng 2953724275501232171508004185895783509.64
25 THCS Cẩm Văn - Cẩm Giàng 53438638428434107300053778745728412.89
26 THCS Đức Chính - Cẩm Giàng 166514815687001665148156874.85
27 THCS Cao An - Cẩm Giàng 808712800219144410500813112841269117.79
28 THCS Lai Cách - Cẩm Giàng 51397887980010618860005245807658009.4
29 THCS Cẩm Đoài - Cẩm Giàng 441989933550137318797200579210873075030.97
30 THCS Cẩm Đông - Cẩm Giàng 36047103196420461010750456508113946813.81
31 THCS Tân Trường - Cẩm Giàng 499010373880020461010750470361138463049.44
32 THCS Cẩm Phúc - Cẩm Giàng 670414599296888022317500758416831046814.93
33 THCS Cẩm Điền - Cẩm Giàng 64011047699001422262500654310703240026.93
34 THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng 44791043700449411333710054201177071447.96
Đăng nhập