Tin các đơn vị
 
Bản đồ
Xem bản đồ
 
Văn bản
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XI
    Ngày đăng: 03/10/2013 16:48     Người đăng: admin        Tải về
    Dung lượng File: 0Kb     Số lần download: 778

Số CV: 09/KH-CĐGD
Ngày ban hành: 30/09/2013
Trích yếu: Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XI như sau:
Người ký: Bùi Thị Thưởng