UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 7,553,287 (Hôm nay: 106 online: 26) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 1,208 online: 999) Đăng nhập

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH CẨM HƯNG

 

           Số: 01 /KH-THCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cẩm Hưng, ngày 28 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1, năm học 2024-2025

    Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 25/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024- 2025;

    Căn cứ điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất, trường tiểu học Cẩm Hưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của trẻ; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú.

- Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

- Nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng quy định, khách quan, công bằng; làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng thuận phối hợp với nhà trường trong công tác tuyển sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và điều kiện học tập giữa các lớp.

2. Tổ chức tuyển sinh:

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2.2. Hình thức

- Trực tiếp: Cha mẹ học sinh đến đăng ký tuyển sinh tại trường.

- Trực tuyến: Cha mẹ học sinh thông qua dịch vụ bưu chính để đăng kí tuyển sinh cho con em nhưng phải đảm bảo các quy định về hồ sơ học sinh.

2.3. Địa bàn tuyển sinh

- Theo đơn vị hành chính của xã.

- Các trường hợp khác về chuyển vùng, trái tuyến…, nhà trường căn cứ vào quy mô nhóm lớp và các điều kiện đảm bảo sẽ tiếp nhận hồ sơ khi được Phòng GDĐT phê duyệt.

2.4. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018); trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

2.5. Hồ sơ tuyển sinh

+ Đơn xin học (Theo mẫu của PGDĐT Cẩm Giàng);

+ Bản sao giấy khai sinh (Kèm theo bản chính để đối chiếu);

3. Thời gian tuyển sinh

+ Sáng từ: 7h30 - 11h30; Chiều từ 13h30- 17h các ngày từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 16/7/2024

+ Địa điểm: Trường Tiểu học Cẩm Hưng

4. Phân công trách nhiệm

4.1. Đối với Ban Giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 của nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và hướng dẫn cụ thể các quy định trong công tác tuyển sinh.

- Phối hợp với trường mầm non và Ban chỉ đạo PCGD của xã trong công tác điều tra để huy động hết số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn ra lớp.

- Thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã và tại Website của nhà trường trước 10 ngày về kế hoạch tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, địa điểm tuyển sinh,…

- Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các ngày tuyển sinh để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển sinh. Kiểm tra đối chiếu thông tin của từng học sinh lần cuối; chỉ đạo tập hợp số liệu thống kê; lập biên bản tuyển sinh và hoàn thiện các hồ sơ khi kết thúc tuyển sinh.

4.2. Đối với giáo viên tham gia tuyển sinh

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo phân công; khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, sau khi đối chiếu giáo viên tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh”, giáo viên tuyển sinh và đại diện cha mẹ (người đỡ đầu) học sinh ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này được lưu cùng học bạ của học sinh và là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, các văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này.

- Tuyệt đối không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản kinh phí ngoài quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Cẩm Hưng. Nhà trường yêu cầu toàn thể các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên căn cứ kế hoạch thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo ngay về đồng chí Hiệu trưởng để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:    

- Phòng GD&ĐT, UBND xã (để b/c);

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

 

                 HIỆU TRƯỞNG

                      ( Đã kí)

 

 

            Ngô Thị Mai Hương

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM GIÀNG
Trưởng phòng: Phạm Thị Oanh
Địa chỉ: Khu Thống Nhất - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương - Điện thoại: 02203 78 6435; Thông tin đường dây nóng: Điện thoại 02203 784161; hòm thư: duongdaynongpgdcg@gmail.com
Đăng nhập