Tổng truy cập: 2,429,769 (Hôm nay: 464 online: 28) Toàn huyện: 114,164,136 (Hôm nay: 2,738 online: 114) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 16/GTT-PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 11/3/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Bá Tơn
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 210

HyperLink
V/v Tập huấn chuyên môn công tác thư viện
VĂN BẢN KHÁC
V/v Quản lý sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu phục vụ năm học 2019 - 2020 (18/03/2019)
V/v Tập huấn chuyên môn công tác thư viện (12/03/2019)
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (15/02/2019)
V/v tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường THCS năm học 2018 - 2019 (26/11/2018)
V/v thực hiện nhiệm vụ về CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (17/10/2018)
Báo cáo nhanh CSVC trường học (11/10/2018)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (10/10/2018)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (30/05/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa báo cáo kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng trường học (07/05/2018)
V/v Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 - năm 2018 (16/04/2018)
V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng của các trường học trên địa bàn huyện (16/04/2018)
Giấy triệu tập tập huấn nghiệp vụ thư viện các trường Tiểu học, THCS (27/02/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa nhập số liệu rà soát báo cáo thực trạng nhu cầu đầu tư CSVC và dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục (23/02/2018)
V/v rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị và dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục (18/01/2018)
V/v Đăng ký mua tài liệu Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn địa phương trong các trường THCS (15/11/2017)
V/v Đăng ký sách phục vụ học tập và giảng dạy (11/10/2017)
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
V/v triển khai tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong nhà trường năm 2017 (08/09/2017)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng (27/07/2017)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học và Tài liệu "Hướng dẫn phòng tránh đuối nước" năm học 2017-2018 (03/07/2017)
V/v Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4-2017 (24/03/2017)
Mẫu đăng ký sách, ấn phẩm năm học 2017-2018 (22/03/2017)
V/v thanh toán và đối chiếu tiền sách, thiết bị, ấn phẩm, tạp chí năm 2016 (06/02/2017)
Giấy triệu tập tập huấn thư viện trường học (14/12/2016)
V/v triển khai tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong nhà trường (01/12/2016)
Giấy triệu tập Cán bộ thư viện các trường TH, THCS tham dự lớp bồi dưỡng (18/10/2016)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2016-2017 (27/09/2016)
12