Tổng truy cập: 4,422,285 (Hôm nay: 650 online: 53) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 499 online: 157) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 15/PGDĐT-CNTT V/v báo cáo hiện trạng hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục 12/04/2021
2 14/GTT-PGDĐT Triệu tập tập huấn, hướng dẫn hệ thống quản lý trường học SMAS và nộp báo cáo cuối năm trên CSDL ngành 26/03/2021
3 08/PGDĐT-CNTT V/v đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh và khai báo y tế trong các cơ sở giáo dục 09/02/2021
4 56/KH-PGDĐT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021 02/11/2020
5 110/PGD&ĐT-CNTT V/v cấp tài khoản bồi dưỡng CBQL, GV đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua hệ thống mạng cấp TH, THCS 15/10/2020
6 21/PGDĐT-CNTT V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020 25/07/2020
7 44/PGDĐT-CNTT V/v hoàn thành dữ liệu trên hệ thống quản lý trường học trực tuyến và chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT 13/05/2020
8 23/PGD&ĐT-CNTT V/v tuyên truyền, hướng dẫn không đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng 25/03/2020
9 08/GTT-PGD&ĐT V/v tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống học tập trực tuyến vủa Viettel và VNPT 19/03/2020
10 07/SY-PGD&ĐT V/v triển khai hệ thống học tập trực tuyến để ôn tập kiến thức các môn học 13/03/2020
123
XEM NHIỀU NHẤT
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING (14/07/2016) (1101)
Giấy triệu tập tập huấn phần mềm ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các nhà trường. (22/11/2017) (1043)
V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 (18/05/2018) (1013)
V/v Tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 (05/08/2016) (907)
Giấy triệu tập các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (19/10/2019) (888)
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 (30/09/2016) (811)
V/v tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống học tập trực tuyến vủa Viettel và VNPT (19/03/2020) (788)
Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục (27/08/2018) (730)
V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản (21/05/2019) (726)
V/v triển khai hệ thống học tập trực tuyến để ôn tập kiến thức các môn học (13/03/2020) (701)
Triệu tập tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (02/05/2018) (690)
Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 (08/10/2018) (675)
V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (09/11/2018) (670)
Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (23/04/2018) (669)
v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 (27/11/2018) (642)
V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản (07/05/2019) (611)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020 (18/10/2019) (609)
GIẤY TRIỆU TẬP DỰ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (14/07/2016) (602)
V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020 (25/07/2020) (601)
V/v cập nhật bổ sung thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (10/03/2020) (600)
12