Tổng truy cập: 2,867,645 (Hôm nay: 773 online: 104) Toàn huyện: 118,046,235 (Hôm nay: 2,939 online: 340) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 50/PGD&ĐT-CNTT V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản 21/05/2019
2 45/PGD&ĐT-CNTT V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản 07/05/2019
3 24/SY-PGD&ĐT v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 27/11/2018
4 97/PGD&ĐT-CNTT V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục 09/11/2018
5 52/PGDĐT-CNTT Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 08/10/2018
6 KHVB Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục 27/08/2018
7 59/PGD&ĐT-GDTX - CNTT V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 18/05/2018
8 28/GTT-PGD&ĐT-CNTT Triệu tập tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 02/05/2018
9 14/SY-PGD&ĐT Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 23/04/2018
10 63/GTT-PGD&ĐT Giấy triệu tập tập huấn phần mềm ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các nhà trường. 22/11/2017
12
XEM NHIỀU NHẤT
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING (14/07/2016) (837)
Giấy triệu tập tập huấn phần mềm ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các nhà trường. (22/11/2017) (774)
V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 (18/05/2018) (768)
V/v Tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 (05/08/2016) (673)
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 (30/09/2016) (575)
V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản (21/05/2019) (454)
Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục (27/08/2018) (451)
Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (23/04/2018) (439)
Triệu tập tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (02/05/2018) (437)
V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (09/11/2018) (409)
Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 (08/10/2018) (407)
v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 (27/11/2018) (360)
GIẤY TRIỆU TẬP DỰ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (14/07/2016) (354)
V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản (07/05/2019) (338)
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM (14/07/2016) (319)