Tổng truy cập: 3,265,599 (Hôm nay: 80 online: 48) Toàn huyện: 119,366,927 (Hôm nay: 211 online: 131) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 60/GTT-PGD&ĐT-CNTT Giấy triệu tập triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến 19/11/2019
2 52/GTT-PGD&ĐT-CNTT Giấy triệu tập các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 19/10/2019
3 37/PGDĐT-CNTT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020 18/10/2019
4 50/PGD&ĐT-CNTT V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản 21/05/2019
5 45/PGD&ĐT-CNTT V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản 07/05/2019
6 24/SY-PGD&ĐT v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 27/11/2018
7 97/PGD&ĐT-CNTT V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục 09/11/2018
8 52/PGDĐT-CNTT Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 08/10/2018
9 KHVB Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục 27/08/2018
10 59/PGD&ĐT-GDTX - CNTT V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 18/05/2018
12
XEM NHIỀU NHẤT
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING (14/07/2016) (891)
Giấy triệu tập tập huấn phần mềm ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các nhà trường. (22/11/2017) (840)
V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 (18/05/2018) (821)
V/v Tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 (05/08/2016) (726)
Giấy triệu tập các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (19/10/2019) (670)
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 (30/09/2016) (622)
Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục (27/08/2018) (528)
V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản (21/05/2019) (514)
Triệu tập tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (02/05/2018) (499)
Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (23/04/2018) (491)
Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 (08/10/2018) (462)
V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (09/11/2018) (461)
v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 (27/11/2018) (435)
GIẤY TRIỆU TẬP DỰ TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (14/07/2016) (408)
V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản (07/05/2019) (401)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020 (18/10/2019) (358)
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM (14/07/2016) (357)
Giấy triệu tập triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến (19/11/2019) (335)