Tổng truy cập: 3,949,499 (Hôm nay: 858 online: 47) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 761 online: 206) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 27/SY-PGD&ĐT V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020-2021 07/09/2020
2 76/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt bổ sung hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 07/07/2020
3 59/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 10/06/2020
4 19/SY-PGD&ĐT V/v cung cấp số liệu đối với cơ sở giáo dục có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 24/04/2020
5 15/TB-PGDĐT Về việc thông báo số tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Giàng 21/10/2019
6 99/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019 01/10/2019
7 1208/SGDĐT-KHTC V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 12/09/2019
8 33/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 04/04/2019
9 KHVB Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC 24/10/2018
10 93/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 24/10/2018
123
XEM NHIỀU NHẤT
Hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học (19/05/2017) (5437)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017) (1474)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2016 (30/11/2016) (887)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 (12/09/2019) (873)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017 (03/08/2017) (835)
V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (24/04/2018) (817)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 (15/05/2018) (746)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/08/2018) (739)
Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC (24/10/2018) (687)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 (04/04/2019) (675)
Về việc thông báo số tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Giàng (21/10/2019) (675)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019 (01/10/2019) (669)
V/V BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2016 (14/07/2016) (665)
V/V BÁO CÁO HỖ TRỢ TIỀN CÔNG GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ (14/07/2016) (630)
V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (01/06/2018) (629)
V/V CẤP BÙ HỌC PHÍ, CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ ĂN TRƯA NĂM HỌC 2015-2016 (14/07/2016) (622)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 (24/10/2018) (552)
V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (08/05/2018) (512)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020-2021 (07/09/2020) (495)
V/v xét duyệt bổ sung hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (07/07/2020) (345)
12