Tổng truy cập: 7,553,139 (Hôm nay: 28 online: 22) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 910 online: 266) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 23/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa; hỗ trợ phương tiện học tập, học bổng học sinh khuyết tật năm học 2023-2024 21/05/2024
2 35/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa; hỗ trợ phương tiện học tập, học bổng học sinh khuyết tật năm học 2022-2023 19/05/2023
3 25/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa; hỗ trợ tài chính học sinh khuyết tật học kỳ 2 năm học 2021-2022 18/05/2022
4 67/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa; hỗ trợ tài chính học sinh khuyết tật học kỳ 2 năm học 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022 26/11/2021
5 21/SY-PGDĐT Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương 23/11/2021
6 114/PGD&ĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ I năm học 2020-2021 06/11/2020
7 27/SY-PGD&ĐT V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020-2021 07/09/2020
8 76/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt bổ sung hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 07/07/2020
9 59/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 10/06/2020
10 19/SY-PGD&ĐT V/v cung cấp số liệu đối với cơ sở giáo dục có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 24/04/2020
123
XEM NHIỀU NHẤT
Hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học (19/05/2017) (8903)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 (12/09/2019) (2496)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017) (2104)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2016 (30/11/2016) (1462)
Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC (24/10/2018) (1430)
V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (24/04/2018) (1429)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017 (03/08/2017) (1413)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/08/2018) (1363)
V/V BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2016 (14/07/2016) (1360)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020-2021 (07/09/2020) (1360)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 (15/05/2018) (1337)
Về việc thông báo số tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Giàng (21/10/2019) (1314)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019 (01/10/2019) (1298)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 (04/04/2019) (1286)
V/V CẤP BÙ HỌC PHÍ, CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ ĂN TRƯA NĂM HỌC 2015-2016 (14/07/2016) (1265)
V/V BÁO CÁO HỖ TRỢ TIỀN CÔNG GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ (14/07/2016) (1241)
V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (01/06/2018) (1187)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 (24/10/2018) (1133)
V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (08/05/2018) (1068)
V/v xét duyệt bổ sung hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (07/07/2020) (998)
12