Tổng truy cập: 2,867,621 (Hôm nay: 759 online: 87) Toàn huyện: 118,046,157 (Hôm nay: 2,937 online: 341) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 1208/SGDĐT-KHTC V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 12/09/2019
2 33/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 04/04/2019
3 KHVB Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC 24/10/2018
4 93/PGDĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 24/10/2018
5 18/SY-PGD&ĐT Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương 24/08/2018
6 40a/PGD&ĐT-KTTV V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 01/06/2018
7 54/CV-PGD&ĐT-KTTV V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 15/05/2018
8 49/PGD&ĐT-KTTV V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ 08/05/2018
9 41/PGD&ĐT-KTTV V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo 24/04/2018
10 907/SGDĐT-KHTC V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 08/08/2017
12
XEM NHIỀU NHẤT
Hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học (19/05/2017) (4223)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017) (1228)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2016 (30/11/2016) (709)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017 (03/08/2017) (683)
V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (24/04/2018) (633)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 (15/05/2018) (566)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/08/2018) (532)
V/V BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2016 (14/07/2016) (485)
V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (01/06/2018) (448)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 (04/04/2019) (446)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 (12/09/2019) (417)
V/V BÁO CÁO HỖ TRỢ TIỀN CÔNG GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ (14/07/2016) (417)
Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC (24/10/2018) (380)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 (24/10/2018) (366)
V/V CẤP BÙ HỌC PHÍ, CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ ĂN TRƯA NĂM HỌC 2015-2016 (14/07/2016) (365)
V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (08/05/2018) (356)