Tổng truy cập: 2,580,651 (Hôm nay: 1,474 online: 91) Toàn huyện: 114,596,496 (Hôm nay: 17,985 online: 277) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 48/PGD&ĐT-TCCB- GDTX V/v báo cáo công tác tổ chức cán bộ và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 đối với các trường MN, TH, THCS 16/05/2019
2 07/CV-NV V/v điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 10/04/2019
3 35/PGDĐT-TCCB V/v đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019 08/04/2019
4 15/PGD&ĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ năm học 2018 - 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 19/02/2019
5 3541/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 1025-TB/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 17/10/2018
6 19/SY-PGD&ĐT V/v báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019 28/09/2018
7 KHVB Thông tư số 14, 20 quy định chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 11/09/2018
8 65/PGD&ĐT-TCTKKH V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 01/06/2018
9 60/PGD&ĐT-TCCB V/v thẩm định phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 28/05/2018
10 57/PGD&ĐT-TCCB V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND 18/05/2018
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thực hiện Công văn số 728-TB/TU và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND (03/01/2018) (979)
V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 (10/05/2018) (973)
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giai đoạn 2017-2020 (09/10/2017) (898)
V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 - 2017 (05/08/2016) (869)
Thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ cuối năm học (17/05/2017) (838)
Quy chế nâng lương trước thời hạn (11/10/2017) (811)
V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 (01/06/2018) (802)
V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND (18/05/2018) (790)
Lịch làm việc của Hội đồng thi (21/10/2016) (790)
Kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (23/03/2018) (760)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy cấp Tiểu học (21/10/2016) (759)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 (03/05/2017) (756)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy bậc Mầm non (21/10/2016) (743)
Công văn Khẩn gửi các trường MN, TH, THCS nộp về phòng chậm nhất 9/10/2017. (06/10/2017) (740)
V/v báo cáo số liệu năm học 2017 - 2018 (20/04/2018) (721)
Một số nội dung về công tác TCCB đầu năm học, lịch duyệt kế hoạch lớp, đội ngũ đầu năm học 2017-2018 (20/07/2017) (714)
LỊCH THẨM ĐỊNH CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016 (14/07/2016) (712)
Công văn hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham dự kì thi tuyển giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (708)
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 (22/02/2018) (697)
Báo cáo đội ngũ gửi các đơn vị trường học, hoàn thành trước 31/12/2016 (20/12/2016) (685)
1234