Tổng truy cập: 4,847,746 (Hôm nay: 892 online: 63) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 493 online: 194) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 50/CV-PGDĐT V/v rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 14/08/2021
2 23/GTT-PGDĐT Triệu tập duyệt kế hoạch lớp - học sinh năm học 2021-2022 16/07/2021
3 41/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 08/06/2021
4 28/PGDĐT-TCCB V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2020-2021 12/05/2021
5 18/GTT-PGDĐT Triệu tập họp Hiệu trưởng quý II/2021 29/04/2021
6 312/UBND-GDĐT V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục 29/04/2021
7 17/PGDĐT-TCCB V/v kiện toàn thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 20/04/2021
8 10/SY-PGD&ĐT V/v tổ chức các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 theo Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 16/04/2021
9 14/PGDĐT-TCCB V/v rà soát và báo cáo đội ngũ chuẩn bị triển khai thực hiện các Thông tư mới 09/04/2021
10 11/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, cơ sở vật chất giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 17/03/2021
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thực hiện Thông báo số 1025-TB/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (17/10/2018) (2078)
V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 (10/05/2018) (1421)
V/v thực hiện Công văn số 728-TB/TU và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND (03/01/2018) (1402)
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giai đoạn 2017-2020 (09/10/2017) (1317)
Công văn tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ giáo viên (PMIS) ngày 21/6/2017 (16/06/2017) (1314)
Kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (23/03/2018) (1267)
Quy chế nâng lương trước thời hạn (11/10/2017) (1221)
Thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ cuối năm học (17/05/2017) (1220)
V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 - 2017 (05/08/2016) (1194)
V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 (01/06/2018) (1166)
V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND (18/05/2018) (1165)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 (03/05/2017) (1116)
Lịch làm việc của Hội đồng thi (21/10/2016) (1110)
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 (22/02/2018) (1109)
Công văn Khẩn gửi các trường MN, TH, THCS nộp về phòng chậm nhất 9/10/2017. (06/10/2017) (1099)
V/v báo cáo số liệu năm học 2017 - 2018 (20/04/2018) (1067)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy bậc Mầm non (21/10/2016) (1066)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy cấp Tiểu học (21/10/2016) (1051)
Một số nội dung về công tác TCCB đầu năm học, lịch duyệt kế hoạch lớp, đội ngũ đầu năm học 2017-2018 (20/07/2017) (1043)
LỊCH THẨM ĐỊNH CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016 (14/07/2016) (1020)
123456