Tổng truy cập: 6,645,045 (Hôm nay: 776 online: 31) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 380 online: 231) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 30/GTT-PGDĐT Triệu tập duyệt kế hoạch lớp, học sinh năm học 2023-2024 27/07/2023
2 50/PGDĐT-TCCB V/v thẩm định hồ sơ chi trả PCƯĐ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập năm học 2022-2023 20/07/2023
3 31/PGDĐT-TCCB V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2022-2023 11/05/2023
4 26/PGDĐT-TCCB V/v rà soát, thống kê số liệu phục vụ công tác bổ nhiệm và xếp lương theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 20/04/2023
5 21/PGDĐT-TCCB V/v xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2023-2024 13/04/2023
6 07/PGDĐT-TCCB V/v đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP 20/02/2023
7 03/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ cuối học kỳ I năm học 2022-2023 01/02/2023
8 44/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ đầu năm học 2022-2023 và kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 10/10/2022
9 26/PGDĐT-TCCB V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2021-2022 18/05/2022
10 19/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ và xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2022-2023 18/04/2022
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thực hiện Thông báo số 1025-TB/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (17/10/2018) (2364)
V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 (10/05/2018) (1704)
V/v thực hiện Công văn số 728-TB/TU và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND (03/01/2018) (1652)
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giai đoạn 2017-2020 (09/10/2017) (1572)
Công văn tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ giáo viên (PMIS) ngày 21/6/2017 (16/06/2017) (1567)
Kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (23/03/2018) (1500)
Quy chế nâng lương trước thời hạn (11/10/2017) (1483)
Thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ cuối năm học (17/05/2017) (1457)
V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 - 2017 (05/08/2016) (1427)
V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND (18/05/2018) (1419)
V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 (01/06/2018) (1414)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 (03/05/2017) (1399)
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 (22/02/2018) (1353)
Công văn Khẩn gửi các trường MN, TH, THCS nộp về phòng chậm nhất 9/10/2017. (06/10/2017) (1329)
Lịch làm việc của Hội đồng thi (21/10/2016) (1328)
V/v báo cáo số liệu năm học 2017 - 2018 (20/04/2018) (1315)
V/v báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 (19/08/2020) (1306)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy cấp Tiểu học (21/10/2016) (1280)
Một số nội dung về công tác TCCB đầu năm học, lịch duyệt kế hoạch lớp, đội ngũ đầu năm học 2017-2018 (20/07/2017) (1278)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy bậc Mầm non (21/10/2016) (1272)
1234567