Tổng truy cập: 5,519,838 (Hôm nay: 162 online: 150) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 12,127 online: 12,897) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 26/PGDĐT-TCCB V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2021-2022 18/05/2022
2 19/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo đội ngũ và xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2022-2023 18/04/2022
3 18/PGDĐT-TCCB V/v bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý ở Trung học cơ sở 31/03/2022
4 17/PGDĐT-TCCB V/v đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2022 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 31/03/2022
5 06/TB-PGDĐT Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 08/03/2022
6 05/SY-PGDĐT V/v cử viên chức đi đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2022 15/02/2022
7 04/SY-PGD&ĐT V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập 15/02/2022
8 50/CV-PGDĐT V/v rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 14/08/2021
9 23/GTT-PGDĐT Triệu tập duyệt kế hoạch lớp - học sinh năm học 2021-2022 16/07/2021
10 41/PGDĐT-TCCB V/v báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 08/06/2021
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thực hiện Thông báo số 1025-TB/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (17/10/2018) (2190)
V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 (10/05/2018) (1527)
V/v thực hiện Công văn số 728-TB/TU và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND (03/01/2018) (1503)
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giai đoạn 2017-2020 (09/10/2017) (1419)
Công văn tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ giáo viên (PMIS) ngày 21/6/2017 (16/06/2017) (1413)
Kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (23/03/2018) (1364)
Quy chế nâng lương trước thời hạn (11/10/2017) (1319)
Thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ cuối năm học (17/05/2017) (1312)
V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 - 2017 (05/08/2016) (1284)
V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND (18/05/2018) (1262)
V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 (01/06/2018) (1259)
Hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 (03/05/2017) (1231)
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 (22/02/2018) (1202)
Công văn Khẩn gửi các trường MN, TH, THCS nộp về phòng chậm nhất 9/10/2017. (06/10/2017) (1189)
Lịch làm việc của Hội đồng thi (21/10/2016) (1189)
V/v báo cáo số liệu năm học 2017 - 2018 (20/04/2018) (1161)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy bậc Mầm non (21/10/2016) (1147)
Dach sách thí sinh bốc thăm bài dạy cấp Tiểu học (21/10/2016) (1143)
Một số nội dung về công tác TCCB đầu năm học, lịch duyệt kế hoạch lớp, đội ngũ đầu năm học 2017-2018 (20/07/2017) (1140)
V/v báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 (19/08/2020) (1126)
1234567