Tổng truy cập: 3,217,286 (Hôm nay: 731 online: 53) Toàn huyện: 119,297,707 (Hôm nay: 549 online: 904) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 71/PGDĐT-TVTB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 02/8/2019
Người kí văn bản: Vũ Thị Thủy
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 253

HyperLink
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới
VĂN BẢN KHÁC
Báo cáo số liệu CSVC nộp vào ngày 30/12/2019 (28/12/2019)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (06/08/2019)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (27/06/2019)
V/v rà soát, báo cáo số liệu chi tiết xây dựng Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phòng học thiếu tại các trường công lập giai đoạn 2019 - 2025 (06/05/2019)
V/v báo cáo thực trạng thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 - năm 2019 (08/04/2019)
V/v Quản lý sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu phục vụ năm học 2019 - 2020 (18/03/2019)
V/v Tập huấn chuyên môn công tác thư viện (12/03/2019)
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (15/02/2019)
V/v tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường THCS năm học 2018 - 2019 (26/11/2018)
V/v thực hiện nhiệm vụ về CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (17/10/2018)
Báo cáo nhanh CSVC trường học (11/10/2018)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (10/10/2018)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (30/05/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa báo cáo kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng trường học (07/05/2018)
V/v Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 - năm 2018 (16/04/2018)
V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng của các trường học trên địa bàn huyện (16/04/2018)
Giấy triệu tập tập huấn nghiệp vụ thư viện các trường Tiểu học, THCS (27/02/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa nhập số liệu rà soát báo cáo thực trạng nhu cầu đầu tư CSVC và dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục (23/02/2018)
V/v rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị và dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục (18/01/2018)
V/v Đăng ký mua tài liệu Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn địa phương trong các trường THCS (15/11/2017)
V/v Đăng ký sách phục vụ học tập và giảng dạy (11/10/2017)
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
V/v triển khai tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong nhà trường năm 2017 (08/09/2017)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng (27/07/2017)
12