Tổng truy cập: 3,286,080 (Hôm nay: 316 online: 113) Toàn huyện: 119,370,815 (Hôm nay: 568 online: 247) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 99/PGDĐT-KTTV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 26/9/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 512

HyperLink
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019
VĂN BẢN KHÁC
Về việc thông báo số tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Giàng (21/10/2019)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019 (01/10/2019)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 (12/09/2019)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 (04/04/2019)
Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC (24/10/2018)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 (24/10/2018)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/08/2018)
V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (01/06/2018)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 (15/05/2018)
V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (08/05/2018)
V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (24/04/2018)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017 (03/08/2017)
Hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học (19/05/2017)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2016 (30/11/2016)
V/V BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2016 (14/07/2016)
V/V BÁO CÁO HỖ TRỢ TIỀN CÔNG GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ (14/07/2016)
V/V CẤP BÙ HỌC PHÍ, CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ ĂN TRƯA NĂM HỌC 2015-2016 (14/07/2016)