Tổng truy cập: 2,949,703 (Hôm nay: 733 online: 40) Toàn huyện: 118,448,886 (Hôm nay: 441 online: 174) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 101/PGD&ĐT-TCCB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 02/10/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 415

HyperLink
V/v báo cáo đội ngũ, báo cáo CSDL ngành giáo dục đầu năm học 2019 - 2020
VĂN BẢN KHÁC
V/v báo cáo đội ngũ, báo cáo CSDL ngành giáo dục đầu năm học 2019 - 2020 (03/10/2019)
V/v giới thiệu cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán năm 2019 (09/08/2019)
Mẫu ra soát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019 (18/06/2019)
Thông báo phân công nhiệm vụ Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng (12/06/2019)
V/v thanh toán tiền dạy vượt giờ đối với giáo viên và giáo viên dạy liên trường (30/05/2019)
V/v triển khai báo cáo thống kê cuối năm học 2018 - 2019 (28/05/2019)
V/v báo cáo công tác tổ chức cán bộ và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 đối với các trường MN, TH, THCS (16/05/2019)
V/v điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (10/04/2019)
V/v đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019 (08/04/2019)
V/v báo cáo đội ngũ năm học 2018 - 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (19/02/2019)
V/v thực hiện Thông báo số 1025-TB/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (17/10/2018)
V/v báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019 (28/09/2018)
Thông tư số 14, 20 quy định chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (11/09/2018)
V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ năm học 2017 - 2018 (01/06/2018)
V/v thẩm định phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (28/05/2018)
V/v triển khai Hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo Kế hoạch số 587/KH-UBND (18/05/2018)
V/v đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 (10/05/2018)
V/v báo cáo số liệu năm học 2017 - 2018 (20/04/2018)
V/v thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục và đào tạo (20/04/2018)
V/v Hoàn thiện Hồ sơ, biểu mẫu bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2018 (16/04/2018)
Hướng dẫn công tác bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2018 (11/04/2018)
Kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập (23/03/2018)
Thông báo: Còn một số đơn vị chưa nộp báo cáo Kế hoạch lớp hoặc chưa gửi file dữ liệu về PGD. Đề nghị các đơn vị còn thiếu hoàn thiện ngay và nộp KH về Đ/c Thắng.Các đơn vị đã nộp kiểm tra lại số liệu KH của đơn vị mình. (20/03/2018)
V/v lập danh sách giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư, năm học 2017 - 2018 (06/03/2018)
V/v xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 (02/03/2018)
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục giai đoạn 2018 - 2020 (22/02/2018)
V/v thanh toán tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (07/02/2018)
V/v thực hiện Công văn số 728-TB/TU và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND (03/01/2018)
V/v báo cáo công tác tổ chức cán bộ học kỳ I năm học 2017-2018 (22/12/2017)
Báo cáo nhanh về đội ngũ năm học 2017-2018. Yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai và nộp trong ngày 21/11/2017. (21/11/2017)
123