Tổng truy cập: 3,216,984 (Hôm nay: 558 online: 34) Toàn huyện: 119,295,861 (Hôm nay: 421 online: 302) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 133/KH-UBND
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Huyện
Ngày tháng ban hành: 25/11/2019
Người kí văn bản: Phạm Đăng Trọng
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 110

HyperLink
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
VĂN BẢN KHÁC
Danh sách giáo viên tham gia thi thực hành Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (06/01/2020)
Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (19/12/2019)
Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Giấy triệu tập bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBQL, nhân viên (18/04/2019)
Kế hoạch Hội thi "Tổ trưởng chuyên môn mầm non giỏi" cấp huyện năm học 2018 - 2019 (21/12/2018)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN (20/03/2018)
Danh sách giáo viên tham gia phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm học 2017 - 2018 (18/01/2018)
Hướng dẫn xây dựng bếp ăn bán trú đảm bảo chất lượng trong trường mầm non (02/01/2018)
Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc học mầm non (28/08/2017)
Triệu tập tập huấn chuyên môn đối với CBQL các trường mầm non (18/07/2017)
V/v thực hiện báo cáo tiến độ xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia năm 2017, 2018 (06/06/2017)
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN; tổ chức CSGD trẻ trong hè và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2017-2017 (22/05/2017)
Hướng dẫn triển khai thí điểm chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (12/05/2017)
V/v đánh giá chất lượng cuối năm học theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (21/04/2017)
Giấy triệu tập tập huấn phần mềm quản lý trường Mầm non (10/04/2017)
kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 (07/04/2017)
Quy định đánh giá thi đua đối với các trường Mầm non năm học 2016-2017 (31/03/2017)
Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc dạy học tiếng Anh trong trường mầm non (14/03/2017)
V/v cử CBQL và giáo viên mầm non tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn. (22/02/2017)
Giấy triệu tập tập huấn GDMN (16/02/2017)
Danh sách giáo viên mầm non tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 (01/12/2016)
V/v thay đổi thời gian bồi dưỡng giáo viên mầm non theo dự án SRPP (22/11/2016)
V/v cử CBQL trường mầm non tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn (15/11/2016)
V/v sử dụng các sản phẩm sữa trong trường Mầm non (08/11/2016)
Triệu tập CBQL, giáo viên trường MN, Tiểu học tham dự tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (20/10/2016)
Mẫu báo cáo thống kê đầu năm học - GDMN (10/10/2016)
Báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục Mầm non (20/09/2016)
Giấy triệu tập dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 bậc học mầm non (24/08/2016)
12