Tổng truy cập: 3,949,462 (Hôm nay: 830 online: 24) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 742 online: 173) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 101/PGDĐT-TVTB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/9/2020
Người kí văn bản: Nguyễn Bá Tơn
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 138

HyperLink
V/v sử dụng tài liệu giáo dục địa phương trong trường trung học cơ sở
VĂN BẢN KHÁC
V/v sử dụng tài liệu giáo dục địa phương trong trường trung học cơ sở (14/09/2020)
V/v củng cố, kiểm tra, rà soát thư viện trường học năm học 2019-2020 (18/06/2020)
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2020-2021 (28/05/2020)
V/v quản lý, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu, ấn phẩm giáo dục phục vụ năm học 2020-2021 (04/05/2020)
V/v báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (16/04/2020)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2020 (13/04/2020)
V/v thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (03/04/2020)
Báo cáo số liệu CSVC nộp vào ngày 30/12/2019 (28/12/2019)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (06/08/2019)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (27/06/2019)
V/v rà soát, báo cáo số liệu chi tiết xây dựng Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phòng học thiếu tại các trường công lập giai đoạn 2019 - 2025 (06/05/2019)
V/v báo cáo thực trạng thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 - năm 2019 (08/04/2019)
V/v Quản lý sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu phục vụ năm học 2019 - 2020 (18/03/2019)
V/v Tập huấn chuyên môn công tác thư viện (12/03/2019)
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (15/02/2019)
V/v tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường THCS năm học 2018 - 2019 (26/11/2018)
V/v thực hiện nhiệm vụ về CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (17/10/2018)
Báo cáo nhanh CSVC trường học (11/10/2018)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (10/10/2018)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (30/05/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa báo cáo kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng trường học (07/05/2018)
V/v Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 - năm 2018 (16/04/2018)
V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng của các trường học trên địa bàn huyện (16/04/2018)
Giấy triệu tập tập huấn nghiệp vụ thư viện các trường Tiểu học, THCS (27/02/2018)
V/v đôn đốc các đơn vị chưa nhập số liệu rà soát báo cáo thực trạng nhu cầu đầu tư CSVC và dồn ghép các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục (23/02/2018)
12