Tổng truy cập: 4,654,228 (Hôm nay: 96 online: 14) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 244 online: 112) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 44/PGDĐT-TVTB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 18/6/2021
Người kí văn bản: Nguyễn Bá Tơn
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 207

HyperLink
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2021-2022
VĂN BẢN KHÁC
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2021-2022 (21/06/2021)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 (14/04/2021)
V/v đăng ký Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (03/12/2020)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2020-2021 (22/10/2020)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2020-2021 (22/10/2020)
V/v sử dụng tài liệu giáo dục địa phương trong trường trung học cơ sở (14/09/2020)
V/v củng cố, kiểm tra, rà soát thư viện trường học năm học 2019-2020 (18/06/2020)
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2020-2021 (28/05/2020)
V/v quản lý, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu, ấn phẩm giáo dục phục vụ năm học 2020-2021 (04/05/2020)
V/v báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (16/04/2020)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2020 (13/04/2020)
V/v thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (03/04/2020)
Báo cáo số liệu CSVC nộp vào ngày 30/12/2019 (28/12/2019)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (06/08/2019)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (27/06/2019)
V/v rà soát, báo cáo số liệu chi tiết xây dựng Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phòng học thiếu tại các trường công lập giai đoạn 2019 - 2025 (06/05/2019)
V/v báo cáo thực trạng thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 - năm 2019 (08/04/2019)
V/v Quản lý sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu phục vụ năm học 2019 - 2020 (18/03/2019)
V/v Tập huấn chuyên môn công tác thư viện (12/03/2019)
V/v thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 (15/02/2019)
V/v tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường THCS năm học 2018 - 2019 (26/11/2018)
V/v thực hiện nhiệm vụ về CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (17/10/2018)
Báo cáo nhanh CSVC trường học (11/10/2018)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (10/10/2018)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (30/05/2018)
12