Tổng truy cập: 4,847,716 (Hôm nay: 872 online: 70) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 491 online: 194) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 44/KH-PGDĐT
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 28/9/2021
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 267

HyperLink
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022
VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 (06/10/2021)
V/v triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ GDĐT tổ chức (28/09/2021)
V/v triển khai "Sân chơi Toán học VioEdu" cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2021-2022 (20/09/2021)
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2020 (16/04/2021)
V/v báo cáo hiện trạng hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục (12/04/2021)
Triệu tập tập huấn, hướng dẫn hệ thống quản lý trường học SMAS và nộp báo cáo cuối năm trên CSDL ngành (26/03/2021)
V/v đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh và khai báo y tế trong các cơ sở giáo dục (09/02/2021)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021 (02/11/2020)
V/v cấp tài khoản bồi dưỡng CBQL, GV đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua hệ thống mạng cấp TH, THCS (15/10/2020)
V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020 (25/07/2020)
V/v hoàn thành dữ liệu trên hệ thống quản lý trường học trực tuyến và chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT (13/05/2020)
V/v tuyên truyền, hướng dẫn không đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng (25/03/2020)
V/v tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống học tập trực tuyến vủa Viettel và VNPT (19/03/2020)
V/v triển khai hệ thống học tập trực tuyến để ôn tập kiến thức các môn học (13/03/2020)
V/v cập nhật bổ sung thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (10/03/2020)
Giấy triệu tập triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến (19/11/2019)
Giấy triệu tập các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (19/10/2019)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020 (18/10/2019)
V/v cung cấp thông tin tạo lập tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản (21/05/2019)
V/v tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản (07/05/2019)
v/v Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2018 - 2019 (27/11/2018)
V/v rà soát bổ sung các thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (09/11/2018)
Giấy triệu tập tập huấn triển khai CSDL ngành giáo dục và báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019 (08/10/2018)
Mật khẩu đăng nhập hệ thống CSDL ngành giáo dục (27/08/2018)
V/v báo cáo EMIS online, PMIS, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên cuối năm học 2017 - 2018 (18/05/2018)
Triệu tập tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (02/05/2018)
Kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (23/04/2018)
Giấy triệu tập tập huấn phần mềm ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các nhà trường. (22/11/2017)
12