Tổng truy cập: 5,415,731 (Hôm nay: 609 online: 14) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 315 online: 96) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 26/PGDĐT-TCCB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 18/5/2022
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 687

HyperLink
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2021-2022
VĂN BẢN KHÁC
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2021-2022 (18/05/2022)
V/v báo cáo đội ngũ và xây dựng kế hoạch lớp - học sinh năm học 2022-2023 (18/04/2022)
V/v bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý ở Trung học cơ sở (31/03/2022)
V/v đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2022 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (31/03/2022)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo (08/03/2022)
V/v cử viên chức đi đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2022 (15/02/2022)
V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập (15/02/2022)
V/v rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (14/08/2021)
Triệu tập duyệt kế hoạch lớp - học sinh năm học 2021-2022 (16/07/2021)
V/v báo cáo thống kê giáo dục cuối năm học 2020-2021 (08/06/2021)
V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và báo cáo đội ngũ năm học 2020-2021 (12/05/2021)
Triệu tập họp Hiệu trưởng quý II/2021 (29/04/2021)
V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục (29/04/2021)
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 (20/04/2021)
V/v tổ chức các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 theo Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh (16/04/2021)
V/v rà soát và báo cáo đội ngũ chuẩn bị triển khai thực hiện các Thông tư mới (09/04/2021)
V/v báo cáo đội ngũ, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, cơ sở vật chất giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (17/03/2021)
Triệu tập họp Hiệu trưởng các trường mầm non và tiểu học (07/12/2020)
V/v rà soát đội ngũ CBQL, giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP (02/10/2020)
V/v báo cáo đội ngũ, báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2020-2021 (25/09/2020)
V/v rà soát, báo cáo đội ngũ chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021 (22/08/2020)
V/v báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 (19/08/2020)
V/v tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (24/07/2020)
V/v rà soát thực trạng và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 (10/07/2020)
Thông báo về việc phân công bổ sung nhiệm vụ cho công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo (07/07/2020)
V/v báo cáo kết quả bồi dưỡng giáo viên theo TCCD năm 2019 và triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh năm 2020 (26/06/2020)
V/v đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và báo cáo đội ngũ năm học 2019-2020 (12/06/2020)
V/v hướng dẫn ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên ngành GDĐT năm 2020 huyện Cẩm Giàng (02/06/2020)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và thi kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng năm 2020 (07/05/2020)
Thông báo về việc tạm hoãn thi Vòng 1, kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2020 (16/03/2020)
12345