Tổng truy cập: 5,647,523 (Hôm nay: 700 online: 27) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 694 online: 199) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 31/KH-PGDĐT
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 05/9/2022
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 78

HyperLink
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023
VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023 (21/09/2022)
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 (12/04/2022)
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện, năm học 2021-2022 (12/10/2021)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022 (29/09/2021)
V/v thực hiện công tác tuyển sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hè 2021 bậc học Mầm non (12/08/2021)
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN và tổ chức hoạt động hè, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022 (29/06/2021)
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021- Mầm non (26/05/2021)
Kế hoạch Phòng, chống mại dâm năm 2021 (26/04/2021)
Kế hoạch Phòng, chống ma túy năm 2021 (26/04/2021)
kế hoạch liên ngành thực hiện Công tác Y tế trường học giai đoạn 2021-2025 (20/04/2021)
Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 (07/09/2020)
Quy định tiêu chí đánh giá thi đua đối với các trường Mầm non năm học 2019-2020 (18/05/2020)
Thông báo về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDMN khi trẻ trở lại trường (04/05/2020)
V/v thực hiện hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (13/04/2020)
Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non" (07/04/2020)
V/v đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (06/04/2020)
Danh sách giáo viên tham gia thi thực hành Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (06/01/2020)
Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (19/12/2019)
Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Giấy triệu tập bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBQL, nhân viên (18/04/2019)
Kế hoạch Hội thi "Tổ trưởng chuyên môn mầm non giỏi" cấp huyện năm học 2018 - 2019 (21/12/2018)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN (20/03/2018)
Danh sách giáo viên tham gia phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm học 2017 - 2018 (18/01/2018)
Hướng dẫn xây dựng bếp ăn bán trú đảm bảo chất lượng trong trường mầm non (02/01/2018)
Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc học mầm non (28/08/2017)
Triệu tập tập huấn chuyên môn đối với CBQL các trường mầm non (18/07/2017)
V/v thực hiện báo cáo tiến độ xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia năm 2017, 2018 (06/06/2017)
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN; tổ chức CSGD trẻ trong hè và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2017-2017 (22/05/2017)
123