Tổng truy cập: 6,133,208 (Hôm nay: 605 online: 42) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 285 online: 119) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 16/PGDĐT-CNTT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 07/3/2023
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 208

HyperLink
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên CSDL ngành
VĂN BẢN KHÁC
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên CSDL ngành (08/03/2023)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023 (24/02/2023)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023 (04/01/2023)
V/v đôn đốc, thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành (15/11/2022)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 (12/10/2022)
V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2022-2023 (11/10/2022)
V/v cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2022 - 2023 (09/09/2022)
Thông báo về Cuộc thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2021-2022 (29/03/2022)
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021 (11/03/2022)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh TH, THCS cấp huyện năm học 2021-2022 (05/01/2022)
V/v vòng thi cấp trường đối với TH và THCS Cuộc thi tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 (26/11/2021)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 (06/10/2021)
V/v triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ GDĐT tổ chức (28/09/2021)
V/v triển khai "Sân chơi Toán học VioEdu" cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2021-2022 (20/09/2021)
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2020 (16/04/2021)
V/v báo cáo hiện trạng hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục (12/04/2021)
Triệu tập tập huấn, hướng dẫn hệ thống quản lý trường học SMAS và nộp báo cáo cuối năm trên CSDL ngành (26/03/2021)
V/v đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh và khai báo y tế trong các cơ sở giáo dục (09/02/2021)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020-2021 (02/11/2020)
V/v cấp tài khoản bồi dưỡng CBQL, GV đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 qua hệ thống mạng cấp TH, THCS (15/10/2020)
V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020 (25/07/2020)
V/v hoàn thành dữ liệu trên hệ thống quản lý trường học trực tuyến và chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT (13/05/2020)
V/v tuyên truyền, hướng dẫn không đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng (25/03/2020)
V/v tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống học tập trực tuyến vủa Viettel và VNPT (19/03/2020)
V/v triển khai hệ thống học tập trực tuyến để ôn tập kiến thức các môn học (13/03/2020)
V/v cập nhật bổ sung thông tin trên hệ thống CSDL ngành giáo dục (10/03/2020)
Giấy triệu tập triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến (19/11/2019)
Giấy triệu tập các trường MN, TH, THCS tham dự tập huấn triển khai hệ thống Quản lý trường học trực tuyến chung toàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương (19/10/2019)
12