Tổng truy cập: 6,337,567 (Hôm nay: 22 online: 22) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 269 online: 153) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 17/PGDĐT-GDMN
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/3/2023
Người kí văn bản: Nguyễn Bá Tơn
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 121

HyperLink
V/v tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập
VĂN BẢN KHÁC
V/v chỉ đạo thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN (11/04/2023)
V/v tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập (29/03/2023)
V/v tổ chức Giải bóng đá nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp mầm non năm học 2022-2023 (27/02/2023)
V/v hoàn thiện và nộp hồ sơ hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ sở GDMN ngoài công lập theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ (06/02/2023)
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non khối 4 tuổi năm học 2022-2023 (11/10/2022)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023 (21/09/2022)
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022 (12/04/2022)
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện, năm học 2021-2022 (12/10/2021)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022 (29/09/2021)
V/v thực hiện công tác tuyển sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hè 2021 bậc học Mầm non (12/08/2021)
V/v bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN và tổ chức hoạt động hè, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022 (29/06/2021)
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021- Mầm non (26/05/2021)
Kế hoạch Phòng, chống mại dâm năm 2021 (26/04/2021)
Kế hoạch Phòng, chống ma túy năm 2021 (26/04/2021)
kế hoạch liên ngành thực hiện Công tác Y tế trường học giai đoạn 2021-2025 (20/04/2021)
Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 (07/09/2020)
Quy định tiêu chí đánh giá thi đua đối với các trường Mầm non năm học 2019-2020 (18/05/2020)
Thông báo về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở GDMN khi trẻ trở lại trường (04/05/2020)
V/v thực hiện hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 (13/04/2020)
Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non" (07/04/2020)
V/v đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (06/04/2020)
Danh sách giáo viên tham gia thi thực hành Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (06/01/2020)
Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi Bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 - 2020 (19/12/2019)
Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (04/12/2019)
Giấy triệu tập bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBQL, nhân viên (18/04/2019)
Kế hoạch Hội thi "Tổ trưởng chuyên môn mầm non giỏi" cấp huyện năm học 2018 - 2019 (21/12/2018)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019 (19/09/2018)
V/v tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN (20/03/2018)
Danh sách giáo viên tham gia phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm học 2017 - 2018 (18/01/2018)
123