Tổng truy cập: 7,272,684 (Hôm nay: 114 online: 295) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 318 online: 179) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 11/KH-PGDĐT
Thể loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 25/3/2024
Người kí văn bản: Nguyễn Bá Tơn
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 350

HyperLink
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024
VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 (29/03/2024)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2023-2024 (26/09/2023)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2023-2024 (26/09/2023)
V/v rà soát, báo cáo thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học (29/06/2023)
V/v thực hiện báo cáo rà soát, đánh giá thư viện trường học đối với cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (12/05/2023)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 (11/04/2023)
Kế hoạch cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2022-2023 (29/09/2022)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2022-2023 (29/09/2022)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 (12/04/2022)
V/v lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023 (04/03/2022)
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2021-2022 (21/06/2021)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 (14/04/2021)
V/v đăng ký Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 (03/12/2020)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2020-2021 (22/10/2020)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2020-2021 (22/10/2020)
V/v sử dụng tài liệu giáo dục địa phương trong trường trung học cơ sở (14/09/2020)
V/v củng cố, kiểm tra, rà soát thư viện trường học năm học 2019-2020 (18/06/2020)
V/v đăng ký sổ sách quản lý trường học năm học 2020-2021 (28/05/2020)
V/v quản lý, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, tài liệu, ấn phẩm giáo dục phục vụ năm học 2020-2021 (04/05/2020)
V/v báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (16/04/2020)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2020 (13/04/2020)
V/v thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (03/04/2020)
Báo cáo số liệu CSVC nộp vào ngày 30/12/2019 (28/12/2019)
Kế hoạch công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2019 - 2020 (19/09/2019)
V/v thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới (06/08/2019)
V/v đăng ký mua sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (27/06/2019)
V/v rà soát, báo cáo số liệu chi tiết xây dựng Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phòng học thiếu tại các trường công lập giai đoạn 2019 - 2025 (06/05/2019)
V/v báo cáo thực trạng thư viện trường học năm học 2018 - 2019 (25/04/2019)
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 - năm 2019 (08/04/2019)
123