Tổng truy cập: 7,423,912 (Hôm nay: 632 online: 252) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 500 online: 156) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 83/CV-PGD&ĐT-KTTV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 03/8/2017
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Nguyễn Văn Tài
Số lần xem: 1367

HyperLink
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017
VĂN BẢN KHÁC
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa; hỗ trợ phương tiện học tập, học bổng học sinh khuyết tật năm học 2023-2024 (21/05/2024)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa; hỗ trợ phương tiện học tập, học bổng học sinh khuyết tật năm học 2022-2023 (19/05/2023)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa; hỗ trợ tài chính học sinh khuyết tật học kỳ 2 năm học 2021-2022 (18/05/2022)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí; hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa; hỗ trợ tài chính học sinh khuyết tật học kỳ 2 năm học 2020-2021 và học kỳ 1 năm học 2021-2022 (26/11/2021)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (23/11/2021)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ I năm học 2020-2021 (06/11/2020)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020-2021 (07/09/2020)
V/v xét duyệt bổ sung hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập,ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (07/07/2020)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (10/06/2020)
V/v cung cấp số liệu đối với cơ sở giáo dục có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19 (24/04/2020)
Về việc thông báo số tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Cẩm Giàng (21/10/2019)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 04 tháng cuối năm 2019 (01/10/2019)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2019 - 2020 (12/09/2019)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa, phương tiện học tập 05 tháng đầu năm 2019 (04/04/2019)
Các phụ lục hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC (24/10/2018)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 04 tháng cuối năm 2018 (24/10/2018)
Hướng dẫn về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương (24/08/2018)
V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 (01/06/2018)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa 05 tháng năm 2018 (15/05/2018)
V/v báo cáo số liệu GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ (08/05/2018)
V/v báo cáo thực hiện các khoản tài trợ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo (24/04/2018)
V/v thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2017 (03/08/2017)
Hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học (19/05/2017)
V/v xét duyệt hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa năm 2016 (30/11/2016)
V/V BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2016 (14/07/2016)
V/V BÁO CÁO HỖ TRỢ TIỀN CÔNG GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGOÀI BIÊN CHẾ (14/07/2016)
V/V CẤP BÙ HỌC PHÍ, CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ ĂN TRƯA NĂM HỌC 2015-2016 (14/07/2016)