Tổng truy cập: 7,553,249 (Hôm nay: 84 online: 15) Toàn huyện: 119,411,041 (Hôm nay: 964 online: 999) Đăng nhập
UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 07/SY-PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 05/7/2024
Người kí văn bản: Phạm Thị Oanh
Người gửi: Ngô Hoan
Số lần xem: 202

HyperLink
V/v báo cáo thực trạng, nhu cầu về số lớp học, phòng học, phòng công vụ cho giáo viên
VĂN BẢN KHÁC
V/v báo cáo thực trạng, nhu cầu về số lớp học, phòng học, phòng công vụ cho giáo viên (05/07/2024)
V/v thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2023-2024 (23/05/2024)
V/v triển khai cài đặt, khai thác, sử dụng ứng dụng Smart- HaiDuong (29/03/2024)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp Quốc gia năm học 2023-2024 (26/03/2024)
Tập huấn triển khai số hóa hồ sơ trong các nhà trường (21/03/2024)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh TH, THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 (22/02/2024)
Thông báo địa điểm và số lượng học sinh tham dự thi tiếng Anh trên Internet (IOE) vòng thi cấp huyện năm học 2023-2024 (08/01/2024)
Về việc tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh TH, THCS cấp huyện năm học 2023-2024 (03/01/2024)
V/v tập huấn triển khai nghiệp vụ Quản lý khoản thu-Thanh toán không dùng tiền mặt (20/10/2023)
Triệu tập tham dự tập huấn chuyển đổi số và số hóa hồ sơ trong các nhà trường (16/10/2023)
V/v triển khai CSDL ngành tỉnh Hải Dương và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2023-2024 (31/08/2023)
V/v triệu tập tham dự tập huấn CSDL ngành đối với mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (12/05/2023)
V/v tập huấn triển khai nền tảng Quản lý trường học MISA EMIS- nghiệp vụ Quản lý Khoản thu- Thanh toán không dùng tiền mặt MISA JETPAY (21/04/2023)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh TH, THCS cấp Quốc gia năm học 2022-2023 (27/03/2023)
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022 trên CSDL ngành (08/03/2023)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023 (24/02/2023)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023 (04/01/2023)
V/v đôn đốc, thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành (15/11/2022)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 (12/10/2022)
V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2022-2023 (11/10/2022)
V/v cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2022 - 2023 (09/09/2022)
Thông báo về Cuộc thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2021-2022 (29/03/2022)
V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021 (11/03/2022)
V/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh TH, THCS cấp huyện năm học 2021-2022 (05/01/2022)
V/v vòng thi cấp trường đối với TH và THCS Cuộc thi tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 (26/11/2021)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 (06/10/2021)
V/v triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ GDĐT tổ chức (28/09/2021)
V/v triển khai "Sân chơi Toán học VioEdu" cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 (28/09/2021)
V/v cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2021-2022 (20/09/2021)
12